TH EN

ประวัติบริษัท

เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่บริษัท เอเชียแคน จำกัด ได้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะประเภทกระป๋อง ปี๊ปและถัง กระจายสู่ตลาดในประเทศไทย โดยยึดหลักคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 โดยนางจ๊กเอ็ง แซ่เจี่ย และ นายเต๊กง้อ แซ่ฉั่ว บนเนื้อที่ ประมาณ 1ไร่ บริเวณย่านสำเหร่ เขตธนบุรี กทม. จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯได้ย้ายฐานการผลิตใหม่มาอยู่ที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จวบจนถึงปัจจุบันบนพื้นที่กว่า 10 ไร่ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบหลักคือแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก ( Tinplate ) ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน นำมาขึ้นรูปในรูปแบบของกระป๋องทั้งทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยม และทรงพิเศษ ในขนาดความจุต่างๆกัน ตั้งแต่ 100 มล. ถึง 5 ลิตร นอกจากนี้ยังผลิตปี๊ปขนาดความจุ 18 ลิตร และถังขนาดความจุ 18 - 20 ลิตร สามารถเคลือบผิวและพิมพ์สีสันลวดลายต่างๆ บนชิ้นงานด้วยระบบออฟเซทตามความต้องการของลูกค้าได้โดยลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน สีอุตสาหกรรม แลกเกอร์ ยูรีเทน น้ำมันวานิช ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี เคมีภัณฑ์ กาวยาง หมึกพิมพ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ประเภท น้ำมันพืช น้ำพริก คุ๊กกี้ ลูกอม และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งมอบความไว้วางใจให้กับลูกค้า เราจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ควบคุมบริหารงานผลิตที่สอดคล้องกับระบบมาตราฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเน้นการบริการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา ทันต่อความต้องการของลูกค้า เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ และจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้า เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดีต่อกัน และพร้อมก้าวเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคง นี่คือหลักปรัชญาและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเรา

ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001: 2008

นโยบายคุณภาพของบริษัท

Continue to Products Development,
for Customer Satisfaction,
with All Staffs Commitment